fbpx
Despre noi
Incursiuni virtuale in fascinanta lume a cartilor. Colectii de recenzii si recomandari, suntem receptivi la tot ce se poarta citit. Iti multumim pentru vizita!

Lista Silviei: 7 cărți de Nikos Kazantzakis

Ce carte scrisă de Nikos Kazantzakis v-a rămas în minte mult timp după ce ați terminat lectura? Și oare pe ce meleaguri ați călătorit alături de cel ce a primit la Viena, Premiul pentru Pace?

Neobosit, Kazantzakis s-a bucurat de celebritatea pe care i-a adus-o opera sa de dimensiuni uluitoarea: poezie – Odiseea. O continuare modernă din 1938 conține 33 333 de versuri; romane – Le Jardin des rochers (1936, scris în franceză), Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas (1946), Hristos răstignit din nou (1948, publicat în Grecia în 1954, după ce cunoscuse un mare succes în Occident; Humanitas Fiction, 2008), Căpitanul Mihalis. Libertate sau Moarte (1950, publicat în 1953; Humanitas Fiction, 2014), Ultima ispită a lui Hristos (1951, publicat în 1955; Humanitas Fiction, 2011), Sărăcuțul lui Dumnezeu (1954, publicat în 1956; Humanitas Fiction, 2016), Fratricizii (1954; Humanitas Fiction, 2017); dramaturgie și lucrări de memorialistică – între care volumul autobiografic Raport către El Greco (scris în 1956 și publicat postum, în 1961; Humanitas Fiction, 2012), Jurnal de călătorie: Italia, Egipt, Sinai, Ierusalim, Cipru, Moreea (1926–1927; Humanitas, 2013), Jurnal de călătorie. Rusia (1928; Humanitas, 2015); eseuri și traduceri (Divina Comedie, Iliada, Odiseea etc.)

Este nedrept ca această listă să cuprindă doar șapte cărți, însă aveți libertate deplină de mișcare și de alegere și chiar nu cred că veți putea refuza să dansați sirtaki, întorcând filele una câte una, sub privirea mângâietoare a lui Kazantzakis, acest titan al literaturii grecești.

ZORBA GRECUL, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

Anthony Quinn este protagonistul filmului “Zorba Grecul”, după celebrul roman “Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas”  al lui Nikos Kazantzakis.

Zorba Grecul“, de la celebrul film realizat în 1964 de Mihalis Kakoyannis și încununat cu 3 premii Oscar, cu acest titlu a intrat în conștiinta publicului de pretutindeni romanul lui Nikos Kazantzakis, Viața și peripețiile lui Alexis Zorbas.

Pentru tânărul narator intelectual, întâlnirea cu Zorbas, într-o dimineață cețoasă, pe țărmul Greciei continentale, se dovedește providențială: călăuzit de noul său prieten, acesta descoperă atât frumusețea aspră a unei umanități atemporale, cât și răspunsul la întrebările metafizice care îl condamnau la inacțiune.

Datorită lui, naratorul îndrăznește să caute dragostea. Alături de el, asistă neputincios la spectacolul violenței și al morții.

„Alexis Zorbas este omul primitiv, acea forță a naturii care spulberă, uneori brutal, dilemele intelectualului, eliberându-i sufletul de neliniștile otrăvitoare.” – Petros Haris

„O călătorie palpitantă în universul însorit al spiritului omenesc. O capodoperă fără vârstă, asemenea Odiseei.” -The New York Times


CĂPITANUL MIHALIS, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

„Când am început, acum, la bătrâneţe, să scriu Căpitanul Mihalis, scopul meu ascuns a fost acesta: să salvez, îmbrăcând-o în cuvinte, priveliştea lumii aşa cum au creat-o ochii mei de copil. Şi când spun priveliştea lumii vreau să spun priveliştea Cretei“, scrie Kazantzakis în prologul romanului său, o impresionantă frescă istorică şi totodată o emoţionantă poveste bazată pe evenimente reale din tulburata şi tulburătoarea existenţă a insulei Creta, patria autorului.

„Căpitanul Mihalis este lumea întreagă. Este scris din inimă, din spirit, din suflet, din rărunchi, cu forţă şi cu umor pătrunzător. Este o lucrare de Maestru.” (Saturday Review)

„Un roman care se aseamănă din multe puncte de vedere cu Pentru cine bat clopotele şi despre care se poate spune, pe bună dreptate, că este o poveste plină de însemnătate, frumoasă şi extrem de vie.” (Kirkus Reviews)


GRĂDINA DE PIATRĂ, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

Scris în limba franceză la Egina, în 1936, la întoarcerea din călătoria în Extremul Orient, și publicat în 1959 în Franța, după ce o traducere în neerlandeză văzuse lumina tiparului în 1939, Grădina de piatră este primul mare roman semnat de Kazantzakis înainte de emblematicul Viața și peripețiile lui Alexis Zorba.

Amestec de jurnal, roman psihologic și de idei și poem, Grădina de piatră tratează deja teme majore ale literaturii lui Kazantzakis – lupta și concilierea contrariilor, ilustrate exemplar de contrastul între surâsul imobil al lui Buddha sau splendidele grădini japoneze ce surprind eternitatea în grăunțele de nisip și efervescența modernizării Chinei și Japoniei.

„Dintre toate cărțile lui Kazantzakis, Grădina de piatră este singura în care autorul-narator figurează ca personaj principal. […] Tema esențială este cea a omului meditativ pus în fața semenilor care se dăruiesc trup și suflet acțiunii, prin forța momentului istoric – uneori în detrimentul sufletului. De aici cruzimea acestei relatări, în care multe elemente sunt veridice. Dar, în jurul acestei teme centrale, ce poezie, ce senzualitate! Cel mai mic obiect, cel mai insignifiant chip, cea mai măruntă plantă, totul este abordat cu tandrețe și umor, chiar cu un fel de voluptate fizică, care deține un loc important în întreaga narațiune.“ — Aziz Izzet (fragment din prefața primei ediții franceze)


FRATRICIZII, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

Martor la evenimentele dramatice care au zguduit țara sa din decembrie 1944 până în 1949, Kazantzakis începe să scrie Fratricizii în 1949, dându-i tușa finală în 1954. Temerea sa – „presimt că în Grecia nu se va publica decât mult mai târziu“ – s-a adeverit, ediția ateniană apărând abia în 1963.

Săptămâna Mare, în vâltoarea războiului civil din Grecia izbucnit după încheierea celui de-al Doilea Război Mondial. Patimile lui Hristos, retrăite aievea într-un sat din nordul Greciei, unde oamenii sunt nevoiți să îndure consecințele devastatoare ale conflictului dintre trupele guvernamentale și rebelii din munți. Părintele Iannaros, exasperat de confruntarea sângeroasă, se străduie din răsputeri să împace taberele adverse. Efort cu atât mai dificil din punct de vedere moral, cu cât în fruntea rebelilor se află chiar fiul său.

„Fratricizii abordează profund și esențial problemele eterne ale vieții, prin agonia unui suflet într-o lume schimbătoare, definită prin cruzime. Este un roman puternic, tulburător, de o sinceritate totală, plină de neliniște.“ (Church Times)


RAPORT CĂTRE EL GRECO, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

Între autobiografie și bildungsroman spiritual, Raport către El Greco (publicat postum, în 1961) trasează mai mult decât drumul prin lume al lui Kazantzakis , căci dă seamă de metamorfozele intelectuale şi sufleteşti ale unui mare scriitor.

După cum însuşi autorul recunoaşte: „Aşadar, cititorule, vei găsi în aceste pagini firul roşu închegat din picăturile sângelui meu, care marchează drumul meu printre oameni, patimi şi idei.“

„Raport către El Greco nu este un text strict autobiografic – după cum însuşi scriitorul mărturiseşte ritos –, nu este un volum de memorialistică sau de însemnări de călătorie, deşi în paginile lui se derulează o fascinantă, perpetuă călătorie. Ultima carte scrisă de Nikos Kazantzakis este un testament literar, o proză în care cititorul statornic şi iremediabil îndrăgostit de opera Cretanului va regăsi toate faţetele personalităţii vulcanice ale acestui titan al literelor greceşti şi universale.“ (Elena Lazăr)


JURNAL DE CĂLĂTORIE. RUSIA, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

„Din 1925 până în 1930 am mers de trei ori în Rusia Sovietică şi am stat acolo în total doi ani, umblând de la Minsk până la Vladivostok şi de la Murmansk până la Buhara şi Ecimiadzin. M-am străduit ca, în cărţi şi într-o serie de articole în reviste şi ziare, să însemnez etapele acestei întregi călătorii laborioase. Adunând în cartea aceasta toate cele câte am văzut şi toate cele câte am gândit şi simţit în imensa ţară, n-am vrut să le schimb. O nouă regizare, ulterioară, le-ar fi dat, desigur, o legătură mult mai logică şi mai uşoară decât o previziune adeverită de fapte, dar le-ar fi răpit, cred, un oarecare farmec sufletesc, spontan, pe care-l au şi tot puful primei atingeri feciorelnice – virtuţi pe care le consider, în opere de acest fel, mai înalte decât cumpătata analiză raţională şi decât zadarnica strădanie, bine intenţionată, de a tăinui înflăcărarea rusească. «Vai omului care, când Dumnezeu stârneşte o furtună, el varsă ulei în mare».“ (Nikos Kazantzakis)

„O carte frumoasă ca scriitură, plină de iluzii, o mărturie despre credinţă, avânt, fanatism şi bucuria vieţii întrepătrunse de o manieră invizibilă şi mereu enigmatică.

Aş mai adăuga fascinaţia lui Kazantzakis pentru demiurgul acestei fantasme încarnate în istorie. Lenin-ul său este unul coborât parcă din Olimp, o zeitate infailibilă graţie căreia muritorii au şansa de a deveni eroi. Doar că, sub Stalin, s-a dovedit că preţul acestui eroism, al unui romantism ce părea sublim, a fost de fapt construirea unei imense, odioase, criminale colonii penitenciare.“ (Vladimir Tismăneanu)


SĂRĂCUȚUL LUI DUMNEZEU, DE NIKOS KAZANTZAKIS

Cumpără cartea cu reducere

Potrivit mărturiei lui Nikos Kazantzakis însuși dintr-un scurt interviu din 1957, cartea nu e doar viața romanțată a Sfântului Francisc din Assisi, ci „o sinteză de biografie, poezie și lucruri pe care Sfântul Francisc nu le-a spus poate niciodată, dar ne închipuim că le-ar fi putut spune“.

Sfântul Francisc, „sărăcuţul lui Dumnezeu“, este, aşa cum ni-l înfăţişează sensibilitatea şi ochiul subtil de mare scriitor al lui Kazantzakis, întruchiparea eternei, scrâșnitei înfruntări dintre spirit și carne, a neobositei aspiraţii către mântuire, credință și dragoste – de Dumnezeu, de oameni, de întreaga creație –, a nesfârșitelor haruri, dar și a nesfârșitelor frământări și lupte interioare aduse de căutarea și practicarea statornică a virtuții.

Chipul lui aureolat, blând şi sever deopotrivă, dă mărturie despre simplitatea și misterul unei vieți sfinte pe cât de luminoasă, pe atât de înspăimântătoare în splendoarea ei – viața unei odrasle de nobil din Umbria care tânăr fiind se visa cavaler, dar care ajunge, prin asceză și iubire desăvârşită de Dumnezeu, minunea din Assisi, călăuză a Bisericii creştine și sfânt al lumii întregi.

Silvia Filip
Total
7
Shares

Bookura-te de comentarii

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Previous Article
Labirint

Labirint, de Burhan Sonmez (Editura Pandora, 2021)

Next Article
Regatul

Regatul, de Jo Nesbo (Editura Trei, 2021)

Related Posts
arici
Citește mai mult

Lista Silviei: 7 cărți cu arici

A sosit momentul să ne împrietenim cu aricii, să ascultăm povestea medicului veterinar Massimo Vacchetta care datorită Ninnei,…

Total
7
Share